Historia

Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II

Rzym – (1985), Buenos Aires – (1987), Santiago de Compostela – (1989), Częstochowa – (1991), Denver – (1993), Manila – (1995), Paryż – (1997), Rzym – (2000) Toronto – (2002).

Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Benedyktem XVI

Kolonia – (2005), Sydney – (2008), Madryt – (2011).

Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Franciszkiem

Rio de Janeiro – (2013).